Pomóżmy bezdomnym ludziom oraz zwierzętom w czasie mrozów

Pomóżmy bezdomnym ludziom i zwierzętom w czasie mrozów

W związku z bardzo dużymi mrozami sięgającymi nawet do – 20 C jeżeli gdzieś               w Państwa okolicy znajduje się osoba bezdomna możecie Państwo jej pomóc zawożąc    do ogrzewalni lub poinformować, iż w Płocku codziennie działa
Ogrzewalnia dla bezdomnych czynna przez całą noc oczywiście bezpłatnie.
Czynny jest też telefon do Straży Miejskiej, można dać zgłoszenie 986                     lub 24 366 03 10.

Ogrzewalnia dla bezdomnych jest czynna 20 godzin na dobę                                             tj. w godzinach od 12:00 do 8:00 w okresie zimowym codziennie.

Płock ul. Otolińska 23.

Pomoc dla bezdomnych w Płocku-Straż Miejska telefon: 986

lub 24 366 03 10. Mazowiecka infolinia: 987

20572525-poverty-poor-man-with-steaming-cup-of-soup-or-tea-stock-photo

Zadbajmy o inne osoby w tę mroźną zimę.

Pamiętajmy także o naszych zwierzętach, jeśli mieszkają na podwórku koniecznie trzeba ocieplić pieskowi budę lub uchylmy drzwi do garażu, szopy, albo naszego domu :-). One też czują mróz.

Nie zostańmy obojętni te zwierzęta liczą tylko na naszą łaskę.

170752_smutny-piesek-nieg-zima

 

Brak budżetu na 2017 rok.

Brak budżetu na 2017 rok.

Po raz drugi radni z PSL -u nie zatwierdzili budżetu na 2017 rok.

Chciałem tylko nadmienić, iż była to druga Sesja Budżetowa bez skutku w związku z tym             z podatków mieszkańców ok. 20 000 zł poszło w tzw. Komin.

Przed nami kolejna trzecia Sesja budżetowa, ponieważ budżet powinien być zatwierdzony do końca 2016 roku.

Oczywiście następna sesja to koszt ok. 10 000 zł

Pozostanie pytanie, czy mieszkańcy zjednoczą się razem z nami i nie dopuszczą do takich praktyk ? Oczywiście o terminie następnej Sesji Państwa poinformuję

Budżet na 2017 rok zakłada min:

Budowę nowego żłobka na 50 dzieci w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem

Budowę Bloku socjalnego

Remonty dróg

Modernizację Oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna natychmiastowo dotyczy wszystkich miejscowości oraz wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z kanalizacji.

Budowę ulicy Mazowieckiej tu radni z PSL-u oraz inni są bardzo przeciwni: Grzybowska, Kuchta, Stefański, Lewicka, Drajkowski, Garwacka nie zrobili tej ulicy przez 20 lat teraz tez by jej nie chcieli robić przez kolejne 20 lat. Za to ja na każdej sesji budżetowej walczę o tę ulicę i uważam, że ta inwestycja jest bardzo ważna pod petycja podpisało się ponad 50 rodzin.

Budżet przewiduje także inwestycje w

Wykowie, Cekanowie, Miszewku Strzałkowskim, Borowiczkach

Pieńkach, Liszynie, Bielinie, Rydzynie, Mirosławiu, Starym Gulczewie

Słupnie, Nowym Gulczewie, Świeńcieńcu, Ramutowie, Mijakowie.

Została zaproponowana także inwestycja w wysokości 3 000 000 zł na budowę ulicy Pocztowej

Oczywiście niżej wymienieni radni reprezentujący w większości PSL wykreślili z punktu obrad budżet co jest fenomenem co w konsekwencji przełożyło się na to, że budżetu oraz inwestycji brak.

Radni, którzy po raz 2 nie zatwierdzili budżetu na 2017 rok.

Jadwiga Lewicka,
Elżbieta Kuchta,
Bożena Grzybowska,
Jan Stefański,
Katarzyna Garwacka,
Michał Drajkowski

Kolejna sesja niebawem

Poniżej nagranie z sesji

Jedna z moich kilku wypowiedzi

15 minuta 21 s

zapraszam do obejrzenia:

 

 

Sesja budżetowa bez budżetu, czyli za co płacą podatnicy

budzet_okladka

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. odbyła się sesja budżetowa, w której debatowano nad wszystkim tylko nie nad budżetem na 2017 r., który do koca roku 2016 powinien być zatwierdzony.

Powodem wykreślenia pkt. pt. Uchwała budżetowa na 2017 r. było wykreślenie        z porządku obrad tego punktu przez radnych z PSL-u oraz ich kompanów niżej wymienionych:

Jadwiga Lewicka,
Elżbieta Kuchta,
Bożena Grzybowska,
Marcin Petera,
Jan Stefański,
Katarzyna Garwacka,
Michał Drajkowski.

Koszty, jakie zostały poniesione z podatków mieszkańców na sesję, w której nie uchwalili budżetu ww. radni, którzy niestety mają większość w radzie.

Koszty jednego dnia Sesji:

Radni – 4500 zł

Przypominam, iż gmina płaci także sołtysom za udział w sesji każdemu po 150 zł dla 17 sołtysów co daje 2250 zł/ jeden dzień

Podsumowując:

4500 zł + 2250 = 7050 zł / jeden dzień

Nie uchwalając budżetu, który trzeba do końca roku uchwalić będzie musiała być zwołana następna Sesja za, którą podatnicy ponownie zapłacą.
Po prostu dramat jak w tym Państwie może być dobrze ‚

Jestem całkowicie przeciwny takim praktykom !!

Dopóki mieszkańcy się nie zjednoczą przyjdą w dużej liczbie na sesję wyżej wymienieni Radni będą sobie robić co chcieć.

Podatek od środków transportowych w naszym rejonie w dół nawet o 800 %

W związku z podjęciem uchwały o wysokości stawek od środków transportowych.
Chciałem Państwa poinformować, iż ja z moimi czterema kolegami radnymi zagłosowaliśmy za znacznym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych nawet o 800% w dół w zależności od tonażu

(reszta radnych wstrzymała się od głosu radni z PSL)

Vehicle fleet for cargo and delivery

Mianowicie obniżyliśmy 5 glosami:

Stawkę podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie było 579 zł po głosowaniu stawka wynosi 84 zł.

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie było 777 zł jest 108 zł.
Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton było 956 jest 120 zł.

Podatek od autobusów w zależności od ilości miejsc ustaliliśmy

Mniejszej niż 22 miejsca 252

Równej lub większej 22 miejsca 456 zł

Powyżej wymieniłem cześć znacznej obniżki podatków od środków transportowych oczywiście zmiany dotyczą wszystkich samochodów ciężarowych także tymi z dwoma osiami, trzema osiami, czterema osiami i więcej.

Jest to szansa dla firm z naszego rejonu, które zamiast na wysokie podatki będą mogli oszczędzony kapitał zainwestować w rozwój firmy i o to chodzi jak widać można !!

Radny Piotr Zalewski

Po tylu latach w końcu zmiany w ustawie o komornikach

Nowa ustawa, której projekt został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji i właśnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy o komornikach sądowych i egzekucji pochodzące z 1997 r.

Zgodnie z projektem wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie maja być obowiązkowo nagrywane, zaś zarejestrowany obraz i dźwięk stanie się częścią dokumentacji sprawy. „Ta zmiana ma charakter przełomowy i służy zarówno kontroli poprawności czynności, jak i bezstronności oraz etycznych standardów pracy komorników

Ponadto wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego regulację przewidującą „obiektywny udział policji w czynnościach egzekucyjnych” z możliwością żądania przez policjanta wstrzymania czynności egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia „oczywistego naruszenia przez komornika przepisów prawa uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa” – napisano w uzasadnieniu propozycji.

komornik-650x276

Według planów dłużnik ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika – „jasny i prosty do wypełnienia nawet dla laika”.

Koniec z odbieraniem rzeczy, które ewidentnie nie stanowią własności dłużnika. Komornik nie dokona zajęcia, gdy zostanie mu przedstawiony dokument przesądzający, że zajęte przedmioty nie stanowią własności dłużnika” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Aktualne informacje

W dniu 6 listopada 2016 r. odbył się zjazd programowy Województwa Mazowieckiego NSZZ Solidarność RI
Frekwencja dopisała wśród gości znaleźli się min: Poseł Jarosław Sachajko, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, czy Gabriel Janowski.
Podczas mojego wystąpienia przedstawiłem konkretne rozwiązania dotyczące:
Sprzeciwu przeciwko CETA oraz TTIP
Dochodów
Odbudowy struktur Solidarności w całej Polsce
Jednocześnie przedstawiłem informację, iż w najbliższych wyborach startuje na przewodniczącego władz krajowych NSZZ Solidarność RI


Także w najbliższy Czwartek 10 listopada 2016 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej będę uczestniczył w komisji w związku z projektem ustawy w zakresie sprzedaży bezpośredniej
Ministerstwami wiodącymi w tym temacie są:
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo zdrowia

14925715_1005806172879468_6217875993035175058_n14937187_1005920049534747_2526529250497044095_n14925809_1005806426212776_6556226409722791734_n

12 listopada godz. 11:00 Galeria Wisła Płock Pomagamy zwierzętom przeżyć zimę

 

Pomóżmy przeżyć zwierzętom zimę
Zapraszam 12 listopada od godz. 11.00 do 17.00 w Galerii Wisła w Płocku wraz           z OTOZ Animals oddział Płock, Gimnazjum K.K. Baczyńskiego w Słupnie organizuję zbiórkę rzeczy, które pomogą przetrwać zimę bezdomnym zwierzętom z terenu naszego miasta Płocka oraz powiatu.
Zbieramy: karmę suchą oraz mokra, zabawki dla psów i kotów, koce, legowiska, transportery, smakołyki, obroże, szelki, kagańce, żwirek, a nawet makaron czy ryż.

Stwórzmy razem wspólne dobro, nawet jedna puszka karmy podarowana               12 listopada ma znaczenie.

piesek

Zwierzęta ocalone przez OTOZ Animals oddział Płock poszukują teraz ciepłego oraz bezpiecznego domu. Zachęcamy wszystkich chętnych do poznania zwierzaków i adopcji.

Na 12 listopada zaplanowaliśmy finał akcji, który odbędzie się w Galerii Wisła.
Podczas finału odbędzie się prezentacja zwierząt do adopcji przewidzieliśmy także wiele atrakcji m.in.: występy zespołów rockowych, maraton zumby animacje oraz zabawy dla dzieci, taniec nowoczesny oraz wiele innych.

Zapraszamy inne instytucje do włączenia się do akcji pt. pomóżmy przeżyć zwierzętom zimę.